درباره شرکت نظم آوران

جدول آنالیز سرمایه شرکت به تفکیک سهامداران

ردیف نام سهامداران تعداد سهم درصد سهم
1 شرکت سنگ آهن گل گهر 600 20
2 شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر 600 20
3 شرکت تعاونی گهر عمران 600 20
4 شرکت سنگ آهن گهرزمین 600 20
5 مجتمع جهان فولاد سیرجان 300 10
6 شرکت توسعه آهن و فولاد سیرجان 300 10
  جمع 3000 100

 

لیست پرسنل شاغل در شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر به تفکیک کارگاه (تا تاریخ 4/11/1394)

ردیف نام کارگاه تعداد / نفر
1 کارخانه گندله سازی شماره 1 گل گهر 388
2 کارخانه تولید کنسانتره خط 5 و 6 گل گهر 233
3 کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن گهرزمین 118
4 پرسنل ستادی (مالی، اداری، بازرگانی) 28
  جمع کل 767

 .....................................................................................

 

آماربازدید و IP شما

سيستم آمارگيری وب ‌سايت

تقویم

تیم طراحی

 مهندس حسین شیبانی   

 

    مهندس محمدعسکری   

 

   آقای کمیل دره گیرایی